Rękodzieło

Tak, każdy pyta czy my to tak ręcznie. I każdy się dziwi, że to nie z półproduktów.

This entry was posted in znajomi and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

7 Comments