Monthly Archives: September 2010

Zdrobnionka

To ja poproszę kanapę z szyną i bokiem.

Posted in durnoty, znajomi | Tagged , , | 1 Response
%d bloggers like this: