Mieszkanie z nerdem

Ma to również swoje zalety – już naprawdę niewiele rzeczy mnie brzydzi.

This entry was posted in mąż and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One Comment