Świetlik

Z czasów mniej więcej studenckich. W roli świetlika – koleżanka z roku.

Mniej więcej tak reaguję na dowolny patos.

This entry was posted in inne, znajomi and tagged , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

4 Comments