Łyping angel

Niestety hermetyczne (zrozumiałe wyłącznie dla tych, którzy kojarzą/widzieli “Dr Who”). Na specjalne życzenie Czesia – anioł, który łypie.

This entry was posted in inne, parodie and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

5 Comments